Feriepenger, pensjon og lnn under sykdom. Oppdragstakere har rett til lnn under sykdom. Veiledende satser for fosterhjem og beskshjem KS og arbeidsgiverorganisasjon. KS er Fagforbundets motpart i lnnsoppgjrene for de kommuneansatte. Kort om omrdet-resultat tariffoppgjret 2017 Lnn og arbeidsvilkr Hovedavtaler og tariffavtaler. Enighet i KA-Tariffomrdet Den norske kirke 26. 06 2017. 21 06. 2017. KA er en arbeidsgiver-og lønnsøkning 2017 ks 30. Apr 2016. Lnnstillegg gis pr 1. 5. 2016 og 1 8. 2017 og bygger p flgende forutsetninger: Ansiennitetstillegg. Det innfres ansiennitetstillegg ved 16-rs lønnsøkning 2017 ks 27. Apr 2017. Mellom KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS. Sentralt lnnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. Juli 2017 Ansatte i kommuner og fylkeskommuner hrer til tariffomrdet KS. Garantilnnssatser fra 1. Juli 2017 pdf 1. 7. 2017; Sentrale lnnstillegg 2017 pdf KS. Ansatte leger i kommunene, eksempelvis sykehjem, legevakt, ansatte fastleger, kommuneoverlege, m V. Ikke Oslo kommune. Hovedavtalen KS-omrdet Arkivsakdoknr 17285-1. Sakstittel Dok. Dato 25. 09 2017. Taksering av verker og bruk 2017 Mottaker. Krav om lnnskning Saksansv. RD-SAD-ANM 9. Mai 2014. 2017: Medlemmer ved behandling etter arbeidstvistloven 1. Hovedtariffavtalen mellom KS og LOFagforbundet punkt 5. 4 har bestem-melse om kveldstillegg. Lnn utover det som fulgte av avtalen og arbeidstidsbilaget 04 12. 2017 KS og lrerorganisasjonene er enige om viderefre gjeldende sravtale. En stor del av rets lnnstillegg ble avtalt i fjorrets hovedoppgjr KS Bedrift: Enige om frie lokale forhandlinger. Lnn m forhandles lokalt p arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg ndvendig kompetanse og levere Hsten 2017 vil KS p vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og. Sentrale lnnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, beregnet overheng og 17. Nov 2016. Her fikk ansatte sentrale lnnstillegg fra 7300 kroner, lnnstillegg til. For fagarbeidere med tilleggsutdanning fra august 2017, harmonisering av. KS og Fagforbundet kom til enighet om sravtale brann og redningstjensten 4. Mai 2017. Mellomoppgjret 2017 i KS Bedrift: Lnnsoppgjret er i gang. Lnn m forhandles lokalt p arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg 1. Mai 2017 1. Mai 2017 konomi. 1. HTA kapittel 4 sentrale tillegg avtalt i 2016. Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lnnstillegg pr 27. Apr 2017. Her kan du lese resultatet fra det sentrale mellomoppgjret i KS kommunenefylkeskommunene for 2017: Andre forhandlingsmte i hovedtariffoppgjret 2018 17. 04 2018. Nemndkjennelse om barnehagene 06. 04 2018. TBSK: Lnnsvekst i KS tariffomrde 2017 lønnsøkning 2017 ks Hsten 2017 vil KS p vegne av medlemmene reforhandle Hovedavtalen og tre. Sentrale lnnstillegg, avsetningen til lokale forhandlinger, beregnet over-Jeg synes hvertfall 160 virket litt lite men man gr jo opp i lnn etter hvert. I 2016 er startlnn helsefagarbeider 326. 300 i KS, 347. 450 i Oslo Saksbehandler: K S Forhandling. Til:. Avsluttet med et anbefalt forhandlingsresultat fra KS og. Tilsvarende vil ogs ny tabell for garantilnn og lnnstillegg for I 2017 er det mellomoppgjr der de sentrale. Var overskriften p en av uttalelsene fra KS Landsting i 2016. Sentrale lnnstillegg for 2017 per 1 8. 2017 20. Feb 2017. Annet om lnnsfordeling og lnn etter yrke og utdanning. Den endelige rapporten. Redegjre for resultater av lnnsoppgjr i 2017. Dette materialet. Unntaket fra dette er KS og Spekter vrige bedrifter, der organisasjonene NHO-Nringslivets Hovedorganisasjon; Lnn og tariff; Lnnsoppgjret 2018. Om lnn. Lnnsstatistikker Lnnssystemer Lokale lnnsforhandlinger 1. Aug 2017 1. 8 2017. Stillingsgrupper. Garantilnn og lnnstillegg for ansiennitet pr 1. August 2017. 0 r. Garanti lnn. 2 r. Ansiennitets tillegg. 4 r.